Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
2585 24.11.2020 30.11.2020 12:00:00 AKUMULATORI I PRIBOR NABAVA ROBA Pregledaj
2584 24.11.2020 30.11.2020 12:00:00 RADNI STROJEVI ZA ZEMLJANE RADOVE I OPREMA NABAVA ROBA Pregledaj
2583 24.11.2020 27.11.2020 12:00:00 RADOVI NA POSTAVLJANJU KLIZALIŠTA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA NABAVA RADOVA Pregledaj
2582 24.11.2020 01.12.2020 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE SPOTRSKOG I DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI SVETI DUH 129 NABAVA RADOVA Pregledaj
2581 24.11.2020 30.11.2020 12:00:00 USLUGA IZRADE ORACLE RDBMS SUSTAVA NABAVA USLUGA Pregledaj
2580 24.11.2020 02.12.2020 12:00:00 SPIROMETAR NABAVA ROBA Pregledaj
2579 24.11.2020 01.12.2020 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE PROPUSTA KOD SOBLINCA (VODOTOK BUDENEC) nabava radova Pregledaj
2578 24.11.2020 27.11.2020 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE OPREME MOSTA U ULICI IVANA GRANĐE KOD K.BR.90 NABAVA RADOVA Pregledaj
2577 23.11.2020 01.12.2020 12:00:00 USLUGA ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D.O.O. NABAVA USLUGA Pregledaj
2576 23.11.2020 01.12.2020 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKTA MJESNOG ODBORA VRAPČE - JUG NABAVA USLUGA Pregledaj
2575 23.11.2020 02.12.2020 12:00:00 GRAĐEVINSKI MATERIJALI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D.O.O. NABAVA ROBA Pregledaj
2574 23.11.2020 27.11.2020 12:00:00 SITAN ALAT NABAVA ROBA Pregledaj
2573 23.11.2020 30.11.2020 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM DIJELA ULICE MATUNI S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I IZGRADNJOM NOVOG MOSTA PREKO VELIKOG POTOKA nabava usluge Pregledaj
2572 20.11.2020 27.11.2020 12:00:00 VISOKOTLAČNA ARMATURA ZA CRPNU STANICU HORNJAK NABAVA ROBA Pregledaj
2571 20.11.2020 26.11.2020 12:00:00 SANACIJA BETONSKOG KOLNIKA U KRUGU VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA LOKACIJI FOLNEGOVIĆEVA 1 NABAVA RADOVA Pregledaj
2570 20.11.2020 30.11.2020 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM PROPUSTA KOD SOBLINCA (VODOTOK BUDENEC) NABAVA USLUGA Pregledaj
2569 20.11.2020 27.11.2020 12:00:00 REKONSTRUKCIJA HIDRANTSKE MREŽE NA LOKACIJI FOLNEGOVIĆEVA 1 nabava radova Pregledaj
2568 20.11.2020 30.11.2020 12:00:00 NABAVA I POSTAVLJANJE RAZGLASA U PROSTORE MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA-MO HORVATI NABAVA ROBA Pregledaj
2567 20.11.2020 26.11.2020 12:00:00 IZGRADNJA MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA U SESVETAMA, BISTRIČKA ULICA NABAVA RADOVA Pregledaj
2566 20.11.2020 26.11.2020 12:00:00 UREĐAJ ZA MJERENJE IZDAHNUTOG DUŠIČNOG OKSIDA NABAVA ROBA Pregledaj
2565 20.11.2020 26.11.2020 12:00:00 GRUPA 2 - RAČUNALNA OPREMA S PROGRAMSKIM PAKETOM NABAVA ROBA - GRUPA 2 - PRENOSIVA RAČUNALA S PROGRAMSKIM PAKETOM Pregledaj
2564 20.11.2020 26.11.2020 12:00:00 GRUPA 1. RAČUNALNA OPREMA S PROGRAMSKIM PAKETOM NABAVA ROBA - GRUPA 1 - STOLNA RAČUNALA S PROGRAMSKIM PAKETOM Pregledaj
2563 19.11.2020 26.11.2020 12:00:00 USLUGA IZRADE PILOT - PROJEKTA MOGUĆE PRIMJENE RJEŠENJA UTEMELJENIH NA PRIRODI U ODABRANOM JAVNOM URBANOM PROSTORU NABAVA USLUGA Pregledaj
2562 19.11.2020 25.11.2020 12:00:00 IZRADA PROMETNE ANALIZE I PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OPTIMIZACIJU RASKRIŽJA AVENIJA BOLOGNE - ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA - HUZJANOVA ULICA - DOLEC NABAVA USLUGA Pregledaj
2561 19.11.2020 26.11.2020 12:00:00 REKONSTRUKCIJA NN RAZVODA LABORATORIJA U FOLNEGOVIĆEVOJ nabava radova Pregledaj
2560 19.11.2020 26.11.2020 12:00:00 VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D.O.O. NABAVA RADOVA Pregledaj
2557 17.11.2020 24.11.2020 12:00:00 NAJAM UREĐAJA ZA KORIŠTENJE DONOPA SUSTAVA ZA PLITKU SEDACIJU ZA POTREBE RAĐAONICE, HUMANE REPRODUKCIJE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE nabava usluga
2556 17.11.2020 24.11.2020 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA GRANĐE U SESVETAMA NABAVA USLUGA
2555 17.11.2020 24.11.2020 12:00:00 IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U GRADSKOJ ČETVRTI VRAPČE NABAVA USLUGA
2554 17.11.2020 25.11.2020 12:00:00 REGULATORI TLAKA VODE NABAVA ROBA Pregledaj
2545 13.11.2020 26.11.2020 12:00:00 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PRILAZA GJURE DEŽELIĆA nabava usluga Pregledaj