Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
7120 29.09.2023 16.10.2023 12:00:00 RADOVI NA POSTAVLJANJU NADSTREŠNICE NA ULAZU U OBJEKT MO KOZARI BOK NABAVA RADOVA Pregledaj
7119 29.09.2023 13.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC - MANDALIČINA OD KBR. 10 PREMA OŠ NAD LIPOM NABAVA USLUGA Pregledaj
7118 29.09.2023 05.10.2023 12:00:00 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PRIVREMENE PROMETNICE ZA POTREBE IZGRADNJE GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA I DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA NA LOKACIJI PAROMLIN NABAVA USLUGA Pregledaj
7117 29.09.2023 10.10.2023 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PROMETNICE I PARKIRALIŠTA U VIDRIĆEVOJ ULICI NABAVA RADOVA Pregledaj
7116 29.09.2023 10.10.2023 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PARKA ISPRED DZ VRAPČE, VRABEČAK 4 NABAVA RADOVA Pregledaj
7115 29.09.2023 09.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE PARKA ISPRED DZ VRAPČE, VRABEČAK 4 NABAVA USLUGA Pregledaj
7114 29.09.2023 10.10.2023 12:00:00 ALU STOLARIJA S UGRADNJOM NABAVA ROBA Pregledaj
7113 28.09.2023 11.10.2023 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE STROZZIJEVE ULICE NABAVA RADOVA Pregledaj
7112 28.09.2023 09.10.2023 12:00:00 VAGE I UTEZI S AMBALAŽOM NABAVA ROBA Pregledaj
7111 28.09.2023 11.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U ULICI DERDIĆI NABAVA USLUGA Pregledaj
7110 28.09.2023 09.10.2023 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE KAMENARKA OD BROJA 1 DO ULICE GATA NABAVA USLUGA Pregledaj
7109 28.09.2023 04.10.2023 12:00:00 NABAVA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM NABAVA ROBA Pregledaj
7108 28.09.2023 04.10.2023 12:00:00 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU VESLAČKE ULICE (K.BR. 19-21) NABAVA RADOVA Pregledaj
7107 28.09.2023 04.10.2023 12:00:00 IZVOĐENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA IVANJA REKA NABAVA RADOVA Pregledaj
7106 28.09.2023 09.10.2023 12:00:00 POPRAVAK I UREĐENJE ŠASIJA TERETNIH VOZILA NABAVA USLUGA Pregledaj
7105 28.09.2023 09.10.2023 12:00:00 OSTALE UREDSKE POTREPŠTINE NABAVA ROBA Pregledaj
7104 27.09.2023 10.10.2023 12:00:00 KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NAD REKONSTRUKCIJOM RASKRIŽJA SAJMIŠNE CESTE I KARLA METIKOŠA NABAVA USLUGA Pregledaj
7103 27.09.2023 10.10.2023 12:00:00 RADOVI NA SANACIJI KAMENE ŽARDINJERE U PETRINJSKOJ ULICI NABAVA RADOVA Pregledaj
7102 27.09.2023 06.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U ULICI DRAGE GERVAISA 24 - 30 NABAVA USLUGA Pregledaj
7101 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE S NOGOSTUPOM U DESPRIMSKOJ ULICI I. ODVOJAK NABAVA RADOVA Pregledaj
7100 27.09.2023 10.10.2023 12:00:00 NAJAM LABUDICA, DIZALICA, AUTOLJESTVI I AUTODIZALICA ZA POSTAVU BOŽIČNIH DRVACA NABAVA USLUGA Pregledaj
7099 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ZAMJENSKOG OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR, ŠIPKOVINA 1, DONJI DRAGONOŽEC NABAVA USLUGA Pregledaj
7098 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 RADOVI NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE U ULICI JOSIPA SLAVENSKOG NABAVA RADOVA Pregledaj
7097 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA ADAPTACIJE CENTRA ZA PLANIRANJE OBITELJI, KB SVETI DUH NABAVA USLUGE Pregledaj
7096 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM OPLOČENJA U GRADU ZAGREBU NABAVA USLUGA Pregledaj
7095 27.09.2023 06.10.2023 12:00:00 PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA PO ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – LOKACIJA K.Č.BR. 501 K.O. BLATO NABAVA USLUGA Pregledaj
7094 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U ZONI RASKRIŽJA BISTRIČKE I KAŠINSKE CESTE NABAVA USLUGA Pregledaj
7093 27.09.2023 09.10.2023 12:00:00 JELKE I BOROVI NABAVA ROBA Pregledaj
7092 26.09.2023 03.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJENM, UREĐENJEM STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA U IMOVINI GRADA NABAVA USLUGA Pregledaj
7090 26.09.2023 09.10.2023 12:00:00 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBNOVE PROSTORA DJEČJEG IGRALIŠTA JUŽNO OD BOĆARSKOG DOMA NABAVA USLUGE Pregledaj
7089 26.09.2023 05.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTA SANACIJE POTPORNOG ZIDA U ULICI DOMINIKA MANDIĆA KOD KBR. 61 NABAVA USLUGA Pregledaj
7088 25.09.2023 02.10.2023 12:00:00 EDUKACIJA KANDIDATA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI U OKVIRU EU PROJEKTA POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, FAZA VI. NABAVA USLUGA Pregledaj
7087 25.09.2023 06.10.2023 12:00:00 PROIZVODI OD DRVA NABAVA ROBA Pregledaj
7086 25.09.2023 06.10.2023 12:00:00 ODRŽAVANJE JARBOLA ZA ISTICANJE ZASTAVA NABAVA USLUGA Pregledaj
7085 25.09.2023 05.10.2023 12:00:00 NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKLA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA ZAGREBA NABAVA ROBA Pregledaj
7084 25.09.2023 05.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - OGRANAK ZAGORSKE 4-4A - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD NABAVA USLUGA Pregledaj
7083 22.09.2023 03.10.2023 12:00:00 IZRADA GEODETSKIH PROJEKATA I PARCELACIJSKIH ELABORATA ZA RADOVE NA JAVNOPROMETNIM POVRŠINAMA I JAVNIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI - PARCELACIJSKI ELABORAT ZA MS LUŽAN NABAVA USLUGA Pregledaj
7082 22.09.2023 03.10.2023 12:00:00 UREĐENJE PROSTORA ZA POTREBE DIMNJAČARSKOG I STAKLARSKOG PRAKTIKUMA U OBRTNIČKOJ I INDUSTRIJSKOJ GRADITELJSKOJ ŠKOLI NABAVA RADOVA Pregledaj
7081 21.09.2023 02.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER- NOGOSTUP NA TRGU O. KERŠOVANIJA, PROMETNI PROJEKTI I NOGOSTUP U ULICI DOBRI DOL I PROMETNI PROJEKT I PARKING U ULICI IVANA FILIPOVIĆA NABAVA USLUGA Pregledaj
7080 21.09.2023 03.10.2023 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE U ZONI RASKRIŽJA BISTRIČKE I KAŠINSKE CESTE NABAVA RADOVA Pregledaj
7079 21.09.2023 02.10.2023 12:00:00 IZVOĐENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTU DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR, AMBULANTA GRAČANI NABAVA RADOVA Pregledaj
7078 21.09.2023 27.09.2023 12:00:00 USLUGE PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA VLAŠKE ULICE NABAVA USLUGA
7077 21.09.2023 02.10.2023 12:00:00 NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE VODOOSPKRBNOG CJEVOVODA U ADAMIČEVOJ ULICI NABAVA USLUGA Pregledaj
7076 21.09.2023 03.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ŠETNICE UZ POTOK VRAPČAK NABAVA USLUGA Pregledaj
7075 21.09.2023 29.09.2023 12:00:00 OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE TRŽNICE VRAPČE NABAVA USLUGA
7074 21.09.2023 02.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE GORJANCI - MOKRICE NABAVA USLUGA Pregledaj
7073 20.09.2023 02.10.2023 12:00:00 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TRPUČANSKOJ CESTI NABAVA RADOVA Pregledaj
7072 20.09.2023 05.10.2023 12:00:00 IZRADA TROŠKOVNIKA ZA UREĐIVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - NOVO BRESTJE, PARUŽEVINA, S. SELNICA I S. KRALJEVEC NABAVA USLUGA Pregledaj
7071 20.09.2023 02.10.2023 12:00:00 BZ 2023-2752 KRAJOBRAZNO UREĐENJE NA K.Č.BR. 4188, K.O. MARKUŠEVEČKI POPOVEC, GRADSKA ČETVRT PODSLJEME NABAVA RADOVA Pregledaj
7070 20.09.2023 02.10.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME - DV VJEVERICA I DVD MARKUŠEVEC NABAVA USLUGA Pregledaj
7069 20.09.2023 02.10.2023 12:00:00 RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG KANALA U PRIGRADSKOJ ULICI ODVOJAK NABAVA RADOVA Pregledaj
7068 19.09.2023 29.09.2023 12:00:00 UGRADNJA VERTIKALNE PODIZNE PLATFORME ZA PRIJEVOZ INVALIDNIH OSOBA I OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U X. GIMNAZIJI NABAVA RADOVA
7066 19.09.2023 29.09.2023 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU PRODUŽETKA SAMOBORSKE CESTE OD ULICE MALEŠNICA DO ULICE ORANICE U STENJEVCU NABAVA USLUGA
7065 19.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA ANALIZE PROVEDBE PILOT AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆA U SKLOPU EU PROJEKTA TRIBUTE NABAVA USLUGE
7064 19.09.2023 25.09.2023 12:00:00 POPRAVAK KLIMA UREĐAJA TRAMVAJA NABAVA USLUGA
7063 19.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRENAMJENU PROSTORA ZA KULTURNU DJELATNOST U ZAGREBU, DRAŠKOVIĆEVA 31 NABAVA USLUGE
7062 19.09.2023 04.10.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U DIJELU ULICE TOPOLJE NABAVA USLUGA Pregledaj
7061 18.09.2023 27.09.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU VESLAČKE ULICE (K.BR. 19-21) NABAVA USLUGA
7060 18.09.2023 25.09.2023 12:00:00 UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA PROVEDBU EU PROJEKTA MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA - POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA NABAVA ROBA
7059 15.09.2023 28.09.2023 12:00:00 IZRADA PROMETNOG ELABORATA OPTIMIZACIJE RADA SEMAFORSKIH UREĐAJA NA POTEZU ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG (SESVETE) OD ULICE RIMSKI PUT DO ULICE ANTE STARČEVIĆA NABAVA USLUGE
7058 15.09.2023 25.09.2023 12:00:00 KONTROLA PROJEKATA JAVNE RASVJETE GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI METALNIH KONSTRUKCIJA I ARMIRANO-BETONSKIH TEMELJNIH KONSTRUKCIJA GRAĐEVINA U 2023. GODINI NABAVA USLUGE
7057 15.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA MEĐIMURSKE ULICE NABAVA USLUGE
7056 15.09.2023 27.09.2023 12:00:00 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE S NOGOSTUPOM U DESPRIMSKOJ ULICI I. ODVOJAK NABAVA RADOVA
7055 15.09.2023 27.09.2023 12:00:00 IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI REMETE NABAVA USLUGA
7054 15.09.2023 26.09.2023 12:00:00 JELKE I BOROVI NABAVA ROBE
7053 15.09.2023 02.10.2023 12:00:00 STROJEVI ZA ŠIVANJE, PRANJE, SUŠENJE I GLAČANJE NABAVA ROBA Pregledaj
7052 15.09.2023 25.09.2023 12:00:00 NABAVA ELEKTRIČNIH BICIKLA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA ZAGREBA NABAVA ROBA
7051 15.09.2023 25.09.2023 12:00:00 PROJEKTIRANJE JAVNE RASVJETE AMERIKANSKE ULICE OD KBR. 5 DO ULICE ROŽIĆI NABAVA USLUGA
7050 15.09.2023 26.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK - SR NJEMAČKE - VATIKANSKA - PARK ZA PSE NABAVA USLUGA
7049 14.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - ULICA DOBRODOLSKI ODVOJAK DO KBR. 16 - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD NABAVA USLUGA
7048 14.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME - ULICA GRAČEC - JAVNI KANAL NABAVA USLUGA
7047 14.09.2023 25.09.2023 12:00:00 NABAVA UREDSKIH I TISKARSKIH STROJEVA ZA POTREBE TISKARE NABAVA ROBA
7046 14.09.2023 25.09.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA MILKE TRNINE, KRSTE HEGEDUŠIĆA I JANKA STANIČIĆA NABAVA USLUGA
7045 14.09.2023 26.09.2023 12:00:00 RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE NA OBJEKTU MO JANKO MATKO NABAVA RADOVA
7044 13.09.2023 26.09.2023 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE NASELJA IVER - II. FAZA RADOVA NABAVA RADOVA
7043 13.09.2023 25.09.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA PRENAMJENE PROSTORA UL. BREZA 26, ZA DV MEDO BRUNDO NABAVA USLUGE
7041 13.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB – ISTOK- PROJEKT UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA – SADNJA ZELENILA, DRVOREDA I GRMLJA NABAVA USLUGA
7039 12.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE-VODOOPSKRBNI CJEVOVOD-BUDENEČKA, S. ŠATOVIĆA, SLATINSKA I LJ. GAJA NABAVA USLUGA
7036 11.09.2023 25.09.2023 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER-ŠAH PARK U HEGEDUŠIĆEVOJ NABAVA USLUGA
7030 11.09.2023 25.09.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U ULICI ŠIRANOVIĆI NABAVA USLUGA
7024 08.09.2023 25.09.2023 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KAČIĆEVOJ ULICI IZMEĐU ILICE I ZELENOG VALA NABAVA USLUGA