Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
1474 22.10.2020 29.10.2020 12:00:00 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA GRADSKOG KAZALIŠTA TREŠNJA NABAVA RADOVA Pregledaj
1473 22.10.2020 27.10.2020 12:00:00 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA NABAVA USLUGA Pregledaj
1472 21.10.2020 26.10.2020 12:00:00 SANACIJA OBJEKTA NAKON POTRESA NABAVA RADOVA Pregledaj
1471 21.10.2020 28.10.2020 12:00:00 KONTEJNERI ZA POSEBNE NAMJENE nabava robe Pregledaj
1470 21.10.2020 28.10.2020 12:00:00 RADOVI NA UREĐIVANJU ULICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI TRNJE- VESLAČKA ULICA NABAVA RADOVA Pregledaj
1469 21.10.2020 27.10.2020 12:00:00 RADOVI NA POSTAVLJANJU SMETLARNIKA KOD OŠ VUKOMEREC NABAVA RADOVA Pregledaj
1467 21.10.2020 28.10.2020 12:00:00 USLUGE SERVISA RASHLADNO VENTILACIJSKE TEHNIKE nabava usluga Pregledaj
1466 21.10.2020 29.10.2020 12:00:00 VOZILO ZA OBAVLJANJE OSNOVNE DJELATNOSTI nabava roba Pregledaj
1465 21.10.2020 28.10.2020 12:00:00 RADOVI NA UREĐIVANJU ULICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI TRNJE- ULICA LJERKE ŠRAM NABAVA RADOVA Pregledaj
1464 21.10.2020 27.10.2020 12:00:00 STRUČNI NADZOR U GRADNJI PILOT PROJEKTA GREENWAY- DRŽAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2 NABAVA USLUGA Pregledaj
1463 20.10.2020 27.10.2020 12:00:00 IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG KANLA U ULICI PODVINJE NABAVA USLUGA Pregledaj
1462 20.10.2020 27.10.2020 12:00:00 INTERVENCIJE KOD AKCIDENTNIH SITUACIJA I ZBRINAVANJE OTPADA NABAVA USLUGA Pregledaj
1460 19.10.2020 26.10.2020 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU DIZALA , DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA NABAVA USLUGA Pregledaj
1459 19.10.2020 23.10.2020 12:00:00 RADOVI NA UREĐIVANJU I REKONSTRUKCIJI ULICE IV. KOZARI PUT - ODVOJAK NABAVA RADOVA Pregledaj
1458 19.10.2020 23.10.2020 12:00:00 RADOVI NA UREĐENJU ULICA U ULICI IV. KOZARI PUT NABAVA RADOVA Pregledaj
1451 15.10.2020 22.10.2020 12:00:00 SLATKOVODNA SVJEŽA RIBA BABUŠKA I ŠARAN NABAVA ROBA Pregledaj
1450 15.10.2020 22.10.2020 12:00:00 USLUGE POLJOPRIVREDNOG VJEŠTAĆENJA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA I NAKNADA ŠTETA NA ZEMLJIŠTU I POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA KOD IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NABAVA USLUGA Pregledaj
1441 13.10.2020 27.10.2020 12:00:00 REGULATORI TLAKA VODE NABAVA ROBA Pregledaj