Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
1373 22.09.2020 28.09.2020 12:00:00 IZRADA ELABORATA O STANJU KONSTRUKCIJE ZGRADE MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI - AVENIJA DUBORVNIK 17 NABAVA USLUGE Pregledaj
1372 22.09.2020 28.09.2020 12:00:00 RADOVI NA UREĐIVANJU ULICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK - KSAVERSKA CESTA nabava radova Pregledaj
1371 22.09.2020 29.09.2020 12:00:00 BZ 2020-4644 STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SEMAFORIZACIJI RASKRIŽJA ILICA - ROGININA NABAVA USLUGA Pregledaj
1370 22.09.2020 29.09.2020 12:00:00 PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NOGOSTUPA U ULICI GRADA BOLOGNE NABAVA USLUGA Pregledaj
1369 22.09.2020 29.09.2020 12:00:00 ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME NABAVA USLUGA Pregledaj
1368 22.09.2020 28.09.2020 12:00:00 DEMONTAŽA I MONTAŽA CRPNIH AGREGATA NA VODOOPSKRBNIM OBJEKTIMA NABAVA USLUGA Pregledaj
1367 22.09.2020 29.09.2020 12:00:00 NADZOR NAD ODRŽAVANJEM NADSTREŠNICA I ZAŠTITNIH OGRADA NA STAJALIŠTIMA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NABAVA USLUGA Pregledaj
1366 21.09.2020 28.09.2020 12:00:00 KRUTE I TEKUĆE KEMIKALIJE MERCK NABAVA ROBA Pregledaj
1365 18.09.2020 24.09.2020 12:00:00 POPRAVAK I PROVJERA ISPRAVNOSTI STABILNOG SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA NABAVA USLUGA Pregledaj
1364 18.09.2020 24.09.2020 12:00:00 IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA KROVA ULIČNOG OBJEKTA KAZALIŠTA GAVELLA NABAVA RADOVA Pregledaj
1363 17.09.2020 24.09.2020 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ROGININE I. OGRANAK NABAVA RADOVA Pregledaj
1362 17.09.2020 23.09.2020 12:00:00 OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM SANACIJE ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA STAMBENE ZGRADE, EUGENA KUMČIĆA 8 NABAVA USLUGA Pregledaj
1361 17.09.2020 23.09.2020 12:00:00 SITNI INVENTAR ZA SLUŽBU BOLNIČKE PREHRANE NABAVA ROBA Pregledaj