Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
4277 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 IZRADA TROŠKOVNIKA ZA ODRŽAVANJE, UREĐENJE STASNOVA I POSLOVNIH PROSTORA U IMOVINI GRADA ZAGREBA NABAVA USLUGA Pregledaj
4276 11.05.2021 17.05.2021 12:00:00 POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE POTPORNOG SUSTAVA KONSTRUKCIJE OBJEKTA VILA FRANGEŠ, ROKOV PERIVOJ 2 NABAVA RADOVA Pregledaj
4275 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA RASKRIŽJA MARKUŠEVEČKE CESTE, GRAČANSKE CESTE I ULICE BLIZNEC NABAVA USLUGA Pregledaj
4274 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 IZRADA PARCELACIJSKIH ELABORATA ZA GRADNJU PROMETNICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NABAVA USLUGA Pregledaj
4273 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA RASKRIŽJA ULICE KNEZA BRANIMIRA I ULICE DRAGOJLA KUŠLANA NABAVA USLUGA Pregledaj
4272 11.05.2021 17.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM SALJSKE ULICE NABAVA USLUGA Pregledaj
4271 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM DOMOVINSKOG MOSTA NABAVA USLUGA Pregledaj
4270 11.05.2021 17.05.2021 12:00:00 POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE POTPORNOG SUSTAVA KONSTRUKCIJE OBJEKTA PALAČA MAGDALENIĆ - DRAŠKOVIĆ - JELAČIĆ - DEMETROVA ULICA 7 NABAVA RADOVA Pregledaj
4269 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE PROPUSTA U ULICI VIDA ROČIĆA KOD K.Č.BR. 139 NABAVA RADOVA Pregledaj
4268 11.05.2021 18.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU STENJEVEČKE ULICE S IZGRADNJOM NOGOSUTPA U STENJEVCU NABAVA USLUGA Pregledaj
4267 10.05.2021 18.05.2021 12:00:00 ZAŠTITE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U ULICI SUPLETI KOD K.BR. 4 NABAVA RADOVA Pregledaj
4266 10.05.2021 18.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ODVOJKA GRAČANSKE CESTE NABAVA USLUGA Pregledaj
4265 10.05.2021 14.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE GORENCI OD KUSTOŠIJANSKE ULICE DO ULICE MIKULIĆI NABAVA USLUGA Pregledaj
4264 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 ODRŽAVANJE PLINSKIH BOJLERA NABAVA USLUGA Pregledaj
4263 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 VODOVODNA I KANALSKA ARMATURA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D.O.O. NABAVA ROBA Pregledaj
4262 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POBOLJŠANJE FUNKCIONIRANJA PROMETA NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA STARO TRNJE I MARIN DRŽIĆ NABAVA USLUGA Pregledaj
4261 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POBOLJŠANJE FUNKCIONIRANJA PROMETA NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GORNJA DUBRAVA NABAVA USLUGA Pregledaj
4260 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POBOLJŠANJE FUNKCIONIRANJA PROMETA NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA HORVATI - SREDNJACI NABAVA USLUGA Pregledaj
4259 10.05.2021 14.05.2021 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE BLAGUŠKE ULICE U SESVETAMA S IZGRADNJOM NOGOSTUPA NABAVA USLUGA Pregledaj
4258 10.05.2021 17.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE I POVEĆANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG OBJEKTA NA ZAGREBAČKOJ AVENIJI (PODVOŽNJAK SAVSKA ) NABAVA USLUGA Pregledaj
4257 07.05.2021 12.05.2021 12:00:00 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I UREĐIVANJU PROMETNICE SA NOGOSTUPOM U ULICI PENARKA NABAVA RADOVA Pregledaj
4256 07.05.2021 13.05.2021 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE VINOGRADSKE CESTE U ZONI RASKRIŽJA S ULICOM FRANJE DURSTA I ULICOM IVANA KOSIRNIKA NABAVA RADOVA Pregledaj
4255 07.05.2021 14.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ULICE 6 U SESVETAMA NABAVA USLUGA Pregledaj
4254 07.05.2021 14.05.2021 12:00:00 KOŽNI MARKERI ZA MAMOGRAFIJU NABAVA ROBA Pregledaj
4253 07.05.2021 14.05.2021 12:00:00 ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA NABAVA USLUGE Pregledaj
4252 07.05.2021 13.05.2021 12:00:00 GEOTEHNIČKI NADZOR NAD KONSTRUKTIVNOM SANACIJOM ELEMENATA VRTNE ARHITEKTURE PALAČE GVOZDANOVIĆ NABAVA USLUGA Pregledaj
4251 06.05.2021 14.05.2021 12:00:00 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA NABAVA USLUGA Pregledaj
4250 06.05.2021 14.05.2021 12:00:00 JEDNOKRATNI NEKEMIJSKI MEDICINSKI I HEMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL NABAVA ROBA Pregledaj
4249 06.05.2021 13.05.2021 12:00:00 VATROGASNA JAKNA ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE I ZIMSKA PODJAKNA NABAVA ROBA Pregledaj
4248 06.05.2021 14.05.2021 12:00:00 IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA U SKLOPU IZRADE GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU PROMETNICA OKO KOMPLEKSA MEĐUGORSKA U GORNJOJ DUBRAVI NABAVA USLUGA Pregledaj
4247 06.05.2021 13.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA KLEKOVE ULICE-IDEJNI PROJEKT NABAVA USLUGA Pregledaj
4246 06.05.2021 13.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA ZA SUSTAVE SOLARNIH KOLEKTORA ZA OBJEKTE GRADA ZAGREBA NABAVA ROBA Pregledaj
4245 06.05.2021 13.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM CESTE S IZGRADNJOM PARKIRALIŠTA I KANALA OBORINSKE ODVODNJE UZ GROBLJE U VUGROVCU DONJEM NABAVA USLUGE Pregledaj
4244 06.05.2021 14.05.2021 12:00:00 VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI NABAVA ROBA Pregledaj
4243 06.05.2021 13.05.2021 12:00:00 UREDSKI MATERIJAL NABAVA ROBA Pregledaj
4242 06.05.2021 11.05.2021 12:00:00 MAJICA S KAPULJAČOM, VIŠENAMJENSKA MARAMA I MAJICA DUGA NABAVA ROBA
4241 06.05.2021 14.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ZONI RASKRIŽJA SISAČKA - BURIĆEVA NABAVA USLUGA Pregledaj
4240 05.05.2021 10.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ISTOČNOJ ULICI NABAVA RADOVA
4239 05.05.2021 13.05.2021 12:00:00 KEMIKALIJE, TESTNI ORGANIZIMI, ANALITIČKE KOLONE I PRETKOLONE NABAVA ROBA Pregledaj
4238 05.05.2021 12.05.2021 12:00:00 KVARCNI PIJESAK NABAVA ROBA Pregledaj
4237 05.05.2021 17.05.2021 12:00:00 OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU NABAVA ROBA Pregledaj
4236 05.05.2021 11.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA ŠIROKOBRIŠKE ULICE NABAVA USLUGA
4235 05.05.2021 12.05.2021 12:00:00 VATROGASNO DOSTAVNO VOZILO NABAVA ROBA Pregledaj
4234 05.05.2021 10.05.2021 12:00:00 KRAJOBRAZNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U KORIDORU PROMETNICA ZA POTREBE IZGRADNJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA U GRADU ZAGREBU NABAVA RADOVA
4233 05.05.2021 12.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI IVANA MAŽURANIĆA NABAVA RADOVA Pregledaj
4232 05.05.2021 12.05.2021 12:00:00 UKLANJANJE RUŠEVNIH ZGRADA PO ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI NABAVA RADOVA Pregledaj
4231 04.05.2021 11.05.2021 12:00:00 KONTROLNA ISPITIVANJA UGRAĐENIH MATERIJALA I RADOVA NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM JUŽNOG PRILAZNOG VIJADUKTA JADRANSKOG MOSTA S UPORNJAČKIM PROSTORIJAMA NABAVA USLUGA
4230 04.05.2021 10.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SUTINSKOJ ULICI NABAVA RADOVA
4229 04.05.2021 10.05.2021 12:00:00 SANACIJA OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM OBJEKTA DOMA ZDRAVLJA ADAMOVEC NABAVA RADOVA
4228 04.05.2021 11.05.2021 12:00:00 UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU S UGRADNJOM NABAVA ROBE
4227 03.05.2021 12.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM ZIDA U VOĆARSKOJ ULICI NABAVA USLUGA Pregledaj
4226 03.05.2021 10.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ZELENE MAGISTRALE OD ULICE RUŠIŠČAK DO ULICE BORČEC NABAVA USLUGA
4225 03.05.2021 10.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA PETROVARADINSKE ULICE S IZGRADNJOM NOGOSTUPA NABAVA USLUGA
4224 03.05.2021 10.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA UREĐENJA KOSTELSKE ULICE NABAVA USLUGA
4223 03.05.2021 10.05.2021 12:00:00 USLUGA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA ZA POTREBE IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O. NABAVA USLUGA
4222 03.05.2021 10.05.2021 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SPOJNE CESTE IZMEĐU LJUBIJSKE ULICE I MEĐUGORSKE ULICE NABAVA USLUGA
4221 30.04.2021 06.05.2021 12:00:00 REVIZIJA PROJEKTA REPUBLEEC ZA POTREBE PRIPREME I PROVEDBE MJERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA ZAGREBA NABAVA USLUGA
4220 30.04.2021 07.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA U DIJELU ULICE DORE PEJAČEVIĆ-IDEJNI PROJEKT NABAVA USLUGA
4219 30.04.2021 06.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM II ETAPE ULICE DRAGE STIPCA I ULICE 7 U STENJEVCU NABAVA USLUGA
4218 30.04.2021 06.05.2021 12:00:00 OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME REKONSTRUKCIJE ZELENE MAGISTRALE OD ULICE RUŠIŠČAK DO ULICE BORČEC NABAVA USLUGA
4217 30.04.2021 11.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU TURININE ULICE OD PIČMANOVE DO ISLANDSKE-IDEJNI PROJEKT NABAVA USLUGA
4216 30.04.2021 11.05.2021 12:00:00 NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA GROBLJU GORNJE VRAPČE NABAVA USLUGA
4215 30.04.2021 07.05.2021 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA IZGRADNJE PRODUŽETKA LUKORANSKE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NABAVA USLUGA
4214 30.04.2021 07.05.2021 12:00:00 OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE II. ETAPE ULICE DRAGE STIPCA I ULICE 7 U STENJEVCU NABAVA USLUGA
4213 30.04.2021 07.05.2021 12:00:00 USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM REKONSTRUKCIJE CESTE S IZGRADNJOM PARKIRALIŠTA I KANALA OBORINSKE ODVODNJE UZ GROBLJE U VUGROVCU DONJEM NABAVA USLUGA
4212 29.04.2021 04.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA JAVNOG KANALA U BIOKOVSKOJ ULICI NABAVA RADOVA
4211 29.04.2021 05.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA RESNIČKE ULICE NABAVA USLUGA
4209 29.04.2021 04.05.2021 12:00:00 RADOVI NA IZGRADNJI PJEŠAČKOG MOSTA U ULICI BREG NABAVA RADOVA
4208 29.04.2021 06.05.2021 12:00:00 RADOVI NA SANACIJI JAVNIH STUBA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME- ŠUMSKE STUBE NABAVA RADOVA
4207 29.04.2021 06.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ZAŠTITE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U ULICI SUPLETI KOD K.BR.4 NABAVA USLUGA
4206 29.04.2021 10.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE CESTE IVANA MAŽURANIĆA U SESVETAMA S IZGRADNJOM NOGOSTUPA NABAVA USLUGA
4205 29.04.2021 10.05.2021 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SOPNIČKE ULICE U SESVETAMA S IZGRADNJOM NOGOSTUPA NABAVA USLUGA
4204 29.04.2021 10.05.2021 12:00:00 TONERI I TINTE ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU D.O.O. NABAVA ROBE
4203 29.04.2021 06.05.2021 12:00:00 RADOVI NA SANACIJI RASVJETE NA IGRALIŠTU MNK ŠESTINE NABAVA RADOVA
4202 29.04.2021 06.05.2021 12:00:00 USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM REKONSTRUKCIJE PETRAČIĆEVE ULICE UZ IZGRADNJU JAVNOG KANALA NABAVA USLUGA
4201 29.04.2021 06.05.2021 12:00:00 RADOVI NA UREĐIVANJU DVORANE U OBJEKTU OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ NABAVA RADOVA
4199 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD OPTIMIZACIJOM RADA SEMAFORSKOG UREĐAJA NA RASKRIŽJU ALEJA GRADA BOLOGNE - ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA NABAVA USLUGA
4198 28.04.2021 10.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA MIROGOJSKA CESTA - ULICA MEDVEŠČAK - KSAVERSKA CESTA - ULICA ANTUNA VRANČIĆA NABAVA USLUGA
4197 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD KONSTRUKTIVNOM SANACIJOM ELEMENATA VRTNE ARHITEKTURE PALAČE GVOZDANOVIĆ NABAVA USLUGA
4196 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM HUDOBIČKE ULICE NABAVA USLUGE
4195 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA KANALA ODVODNJE U DIJELU ULICE DRAGULINEC NABAVA RADOVA
4193 28.04.2021 04.05.2021 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE NOGOSTUPA U SELAČKOJ ULICI NABAVA RADOVA
4192 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE VODOOPSKRBNE MREŽE; IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U KAŠINSKOJ SOPNICI U SESVETAMA NABAVA USLUGA
4191 28.04.2021 05.05.2021 12:00:00 ELEKTRIČNI ALATI NABAVA ROBA
4190 27.04.2021 07.05.2021 12:00:00 ZAŠTITE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U ULICI SUPLETI KOD K.BR. 4 NABAVA RADOVA
4189 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 SOBOSLIKARSKI RADOVI NA UREĐENJU LOKACIJE PATAČIČKINA 1B NABAVA RADOVA
4188 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA NA VLAŠKOJ ULICI OD IBLEROVOG TRGA DO DERENČINOVE ULICE NABAVA USLUGA
4187 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALA ODVODNJE U DIJELU ULICE DRAGULINEC NABAVA USLUGA
4186 27.04.2021 07.05.2021 12:00:00 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVOJKA RADNIČKE CESTE - I. PETRUŠEVEC, IV. ODVOJAK NABAVA USLUGA
4184 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE U ULICI VIDOVEC NABAVA USLUGA
4183 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA REMETINEČKE CESTE S ULICOM RADOSLAVA CIMERMANA I RIJEČKE ULICE NABAVA USLUGA
4182 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ČRNILO, ODRANSKI STRMEC NABAVA RADOVA
4181 27.04.2021 04.05.2021 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA MARKUŠEVEČKE CESTE, ULICE ČRNA VODA I ULICE JAZBINA NABAVA RADOVA
4180 26.04.2021 04.05.2021 12:00:00 REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI OPOROVEČKI DOL NABAVA RADOVA
4167 23.04.2021 04.05.2021 12:00:00 VATROGASNA KACIGA NABAVA ROBA
4155 22.04.2021 04.05.2021 12:00:00 IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU ZAŠTITNE ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE U ULICI VIDOVEC NABAVA RADOVA