Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupaka jednostavne nabave
Šifra Datum objave Rok za dostavu ponude Postupak nabave Opis predmeta nabave  
1251 03.08.2020 10.08.2020 12:00:00 DRVENE PELETE NABAVA ROBA Pregledaj
1250 03.08.2020 11.08.2020 12:00:00 BRAVARSKE USLUGE PRI STUPANJU U POSJED STANA, POSLOVNOG PROSTORA SA PROTUPROVALNIM VRATIMA ILI BRAVOM TE U POSTUPKU PROVOĐENJA OVRHE RADI PREDAJE ZEMLJIŠTA U POSJED GRADU ZAGREBU NABAVA USLUGA Pregledaj
1249 03.08.2020 10.08.2020 12:00:00 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA OBJEKTA NA K.Č.BR. 2001 K.O. CENTAR NABAVA RADOVA Pregledaj
1248 03.08.2020 10.08.2020 12:00:00 IZGRADNJA VODOMJERNOG OKNA NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU DN 500 PREMA DUGOM SELU NABAVA RADOVA Pregledaj
1247 03.08.2020 10.08.2020 12:00:00 NABAVA TELEFONSKIH UREĐAJA , INFORMATIČKE I DRUGE TEHNIČKE OPREME ZA POTREBE OPREMANJA ZGRADE RADNO-OKUPACIJSKE TERAPIJE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE NABAVA ROBA Pregledaj
252 31.07.2020 07.08.2020 12:00:00 IZVANREDNO ODRŽAVANJE DVA PJEŠAČKA MOSTA PREKO POTOKA BLIZNEC I ŠTEFANOVEC NABAVA RADOVA Pregledaj
251 31.07.2020 04.08.2020 12:00:00 USLUGE ISTRAŽIVANJA POTREBA SVIH DIONIKA SUSTAVA DOMOVA ZDRAVLJA KOJIH JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB TE DIZAJNIRANJA I DEFINIRANJA FUNKCIONALNOSTI DIGITALNOG RJEŠENJA NABAVA USLUGA Pregledaj
250 31.07.2020 07.08.2020 12:00:00 TONERI NABAVA ROBA Pregledaj
249 31.07.2020 07.08.2020 12:00:00 IZVEDBA STROJARSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TOPLINSKE STANICE DJEČJEG VRTIĆA GAJNICE, ULICA HRVATSKIH ISELJENIKA 6 NABAVA RADOVA Pregledaj
248 31.07.2020 10.08.2020 12:00:00 PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NOGOSTUPA U SELAČKOJ ULICI NABAVA USLUGA Pregledaj
247 31.07.2020 10.08.2020 12:00:00 PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NOGOSTUPA U NAŠIČKOJ ULICI NABAVA USLUGA Pregledaj
246 31.07.2020 07.08.2020 12:00:00 SANACIJA DVORNIČIĆEVIH STUBA NABAVA RADOVA Pregledaj
245 31.07.2020 07.08.2020 12:00:00 PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ULICE LAVOSLAVA ŠVARCA NABAVA USLUGA Pregledaj
243 30.07.2020 06.08.2020 12:00:00 PODOPOLAGAČKI RADOVI U OBJEKTIMA MJESNIH SAMOUPRAVA NABAVA RADOVA Pregledaj
242 29.07.2020 04.08.2020 12:00:00 NABAVA TONERA ZA POTREBE MJESNIH ODBORA NABAVA ROBA Pregledaj
241 28.07.2020 04.08.2020 12:00:00 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE BELININOG ODVOJKA NABAVA RADOVA Pregledaj
240 28.07.2020 04.08.2020 12:00:00 PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PROPUSTA U ULICI PRALIŠĆE KOD K.BR 2 NABAVA USLUGA Pregledaj
239 28.07.2020 03.08.2020 12:00:00 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNU PARKIRALIŠTA U ULICI ZINKE KUNC U SESVETAMA NABAVA USLUGA
238 28.07.2020 04.08.2020 12:00:00 SANACIJA STUBA VESELKA SENJAKA NABAVA RADOVA Pregledaj
237 28.07.2020 04.08.2020 12:00:00 USLUGA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE NABAVA USLUGA Pregledaj
236 27.07.2020 04.08.2020 12:00:00 IZRADA PROMETNOG ELABORATA OPTIMIZACIJE RADA SEMAFORSKOG UREĐAJA NA RASKRIŽJU ZAGREBAČKA CESTA –RUDEŠKA CESTA -SOKOLSKA ULICA NABAVA USLUGA Pregledaj
235 27.07.2020 03.08.2020 12:00:00 SANACIJA KOŽARSKIH STUBA NABAVA RADOVA
234 27.07.2020 03.08.2020 12:00:00 SANACIJA SNJEŽNIČKIH STUBA NABAVA RADOVA
233 27.07.2020 03.08.2020 12:00:00 NABAVA ARMIRANO BETONSKIH ELEMENATA TIPA NEW JERSEY NABAVA ROBA
205 14.07.2020 04.08.2020 12:00:00 DIJAGNOSTIČKO TERAPEUTSKA JEDINICA ZA ORL AMBULANTU NABAVA ROBA Pregledaj