Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/23-003/1273
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA POSTAVU PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - MO KAŠINA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
16.05.2023
Rok za dostavu ponude
26.05.2023 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
2.400,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak