Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/21-004/3483
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI LEA MULLERA OD K.BR. 1 DO K.BR. 67 TE I., II., III. I ODVOJKU PREMA K.BR. 33
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
16.07.2021
Rok za dostavu ponude
23.07.2021 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
150.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak