Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/23-017/63
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 MM U SLAVONSKOJ AVENIJI
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGE
Datum objave
24.05.2023
Rok za dostavu ponude
06.06.2023 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
15.000,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak