Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/4109
Naručitelj
ZAGREBAČKI HOLDING
Postupak nabave
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM MAGISTRALNOG CJEVOVODA AC DN 350 OD ŠETALIŠTA UZ MLINOVE DO ULICE GRADA WIRGESA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
25.11.2022
Rok za dostavu ponude
07.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
1.858,12 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak