Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/21-004/1553
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
USLUGA IZRADE ELABORATA ZA SMANJENJE PRIKLJUČNE SNAGE NA CTS ZA ZGRADE GRADA ZAGREBA NAKON ENERGETSKE OBNOVE
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
30.03.2021
Rok za dostavu ponude
12.04.2021 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
190.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak