Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/23-003/4436
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
SANITETSKI MATERIJAL I PRIRUČNI LIJEKOVI
Opis predmeta nabave
NABAVA ROBA
Datum objave
01.02.2024
Rok za dostavu ponude
14.02.2024 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
15.760,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak