Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/2803
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROMETNOG ELABORATA POSTAVLJANJA DINAMIČKE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
12.09.2022
Rok za dostavu ponude
04.10.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
15.263,12 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak