Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/23-003/4660
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJE DIJELA DOMA ZDRAVLJA ISTOK - DRAGUTINA HIRCA 1
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
27.11.2023
Rok za dostavu ponude
07.12.2023 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
25.000,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak