Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/3908
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA PO ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - LOKACIJA NJIVICE II. 3, K.Č.BR. 2104, K.O. TRNJE
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
21.11.2022
Rok za dostavu ponude
01.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
597,25 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak