Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/2370
Naručitelj
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Postupak nabave
GRUPA 2 - GODIŠNJI SERVIS VENTILOKONVEKTORA I ZRAČNIH ZAVJESA I ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH KLIZNIH VRATA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA - GRUPA 2 - USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA KLIZNIH VRATA
Datum objave
14.09.2022
Rok za dostavu ponude
27.09.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
65.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak