Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/21-004/5779
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZBOG POVEZIVANJA VEĆ IZGRAĐENIH DIJELOVA U CJELINU - STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE PARKA U OGRIZOVIĆEVOJ ULICI
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
11.01.2022
Rok za dostavu ponude
18.01.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
5.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak