Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/21-019/174
Naručitelj
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Postupak nabave
NABAVA SPECIJALIZIRANOG HARDVERA I SOFTVERA ZA PROJEKT DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ KALPROTEKTINA U RANOM PREPOZNAVANJU UPALNIH STANJA
Opis predmeta nabave
NABAVA ROBA
Datum objave
10.01.2022
Rok za dostavu ponude
18.01.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
98.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak