Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/4074
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK - PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKA STAZA OD SLAVONSKE AV. 8 DO ULICE I. SAVICA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
24.11.2022
Rok za dostavu ponude
06.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
2.123,56 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak