Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-017/149
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADSKOJ ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE - 1. GRUPA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA - 1. GRUPA - STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADSKOJ ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE (OBJEKTI I KRAJOBRAZNO UREĐENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE OPREMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ELEKTROINSTALACIJE SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA)
Datum objave
02.08.2022
Rok za dostavu ponude
19.08.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
191.900,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak