Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/20-004/4520
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA STAMBENE ZGRADE, EUGENA KUMIČIĆA 8
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
14.09.2020
Rok za dostavu ponude
21.09.2020 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
42.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu.

Povratak