Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/24-003/105
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROJEKATA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA ZA POTREBE PILOT PROJEKTA ZELENA DVORIŠTA
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
06.02.2024
Rok za dostavu ponude
16.02.2024 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
20.000,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak