Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/20-004/6350
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
RADNI STROJEVI ZA ZEMLJANE RADOVE I OPREMA
Opis predmeta nabave
NABAVA ROBA
Datum objave
24.11.2020
Rok za dostavu ponude
03.12.2020 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
30.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu.

Povratak