Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/1172
Naručitelj
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG"
Postupak nabave
GRUPA 4 - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA
Opis predmeta nabave
NABAVA ROBA - GRUPA 4 - PISAČ
Datum objave
20.07.2022
Rok za dostavu ponude
06.08.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
159,27 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak