Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/3894
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KRANJČEVIĆEVE ULICE SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (DIONICA OD NOVE CESTE DO TRAKOŠČANSKE ULICE)
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
21.11.2022
Rok za dostavu ponude
05.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
30.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak