Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/4116
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA AC DN 350 OD ŠETALIŠTA UZ MLINOVE DO ULICE GRADA WIRGESA
Opis predmeta nabave
NABAVA RADOVA
Datum objave
29.11.2022
Rok za dostavu ponude
09.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
46.452,98 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak