Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/3899
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
KUGLANA KLANJEČKA - RADOVI NA ZAMJENI RASVJETE DVORANE I OTKLANJANJU NEDOSTATAKA U CILJU ISHOĐENJA WNBA-N.B.C. CERTIFIKATA
Opis predmeta nabave
NABAVA RADOVA
Datum objave
29.11.2022
Rok za dostavu ponude
16.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
61.052,49 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak