Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
400-01/20-004/7908
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
ZAMJENA SLIVNIČKIH POKLOPACA NA PJEŠAČKIM POVRŠINAMA U GRADU ZAGREBU
Opis predmeta nabave
NABAVA RADOVA
Datum objave
07.01.2021
Rok za dostavu ponude
14.01.2021 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
490.000,00 kn
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak