Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/23-003/1418
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE PROMETNICA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
18.05.2023
Rok za dostavu ponude
29.05.2023 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
18.400,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za predmetnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo za aktualne postupke nabave.

Povratak